Project

Home » Project

Waarom slimme meters en waarom energiebesparing?

De Europese Commissie heeft als doel om in het jaar 2020 in Europa 20% minder energie te verbruiken, 20% minder broeikasgassen en 20% hernieuwbare energie op te wekken. Om dit te realiseren zal er allereerst zoveel mogelijk bespaard moeten worden op energie. Voorts zal er een energievoorziening moeten komen die duurzaam en efficiënt is. Daarbij ligt het accent op het zelf opwekken van energie in plaats van het opsouperen van fossiele brandstoffen. Voor deze moderne vorm van energievoorziening is een slimmer energiesysteem nodig, bij voorkeur in de vorm van decentrale intelligente energienetten, oftewel “smart grids”.

Om een smart grid op te zetten, is er een essentiële component nodig, namelijk een slimme energiemeter (kortweg “slimme meter” genoemd). De slimme meter maakt het niet alleen energiebedrijven mogelijk om op afstand meterstanden te kunnen uitlezen, nauwkeuriger eindafrekeningen te krijgen en beter beheer van het energienet te realiseren, maar ook stelt het gebruikers zoals huishoudens in staat beter inzicht in het energieverbruik te krijgen en daardoor gemakkelijker energie te kunnen besparen.

De Nederlandse overheid wil bereiken, dat in 2020 minstens 80% van de huishoudens over een slimme meter beschikt. Daarom zal er nu al geëxperimenteerd moeten worden met deze technologie. Netbeheerders (in Groningen is dat Enexis) zijn verantwoordelijk gesteld voor de uitrol van slimme meters.
De Eerste Kamer is akkoord gegaan na aanpassingen in het wetsvoorstel. Zo kan de meter niet verplicht worden opgelegd aan consumenten. Ook mag een netbeheerder de meterstanden maar beperkt uitlezen: maximaal zes keer per jaar voor verbruiksoverzichten, eenmaal voor de jaarlijkse eindafrekening, bij verhuizen en bij overstappen naar een andere leverancier. Alleen als een gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, mogen de meterstanden vaker uitgelezen worden.
De slimme meter wordt eerst op kleine schaal ingevoerd. Eerst (in 2012 en 2013) bij meters die vervangen moeten worden, bij ingrijpende renovaties, bij nieuwbouw, bij energielabelverbetering of op verzoek van een consument (alleen in dit laatste geval kost het de consument geld). Een verdere invoering erna (vanaf 2014) gebeurt in overleg met de Tweede Kamer.

Nu komt het: gegeven de geplande grootschalige plaatsing van de slimme meter in de meeste huishoudens is het nuttig om juist rondom de slimme meter na te gaan hoe de consument kan worden geholpen om zo veel mogelijk energie te besparen. Dus: hoe maakt de slimme meter huishoudens slimmer? Actuele (“real-time”) en frequente informatie over het eigen energieverbruik, gekoppeld aan op maat gesneden advies, zal leiden tot ander gebruiksgedrag en daardoor lager energieverbruik.
Slimme meters zijn geen doel op zich, maar als ze eenmaal geïnstalleerd zijn kunnen ze huishoudens in staat stellen er voordeel mee te bereiken. Voor de één betekent dat minder energie, minder kosten en dus meer besteedbaar inkomen, voor de ander betekent het een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu. Het hangt sterk af van individuele doelen, normen en waarden. Huishoudens hebben de regie in dit project! Er komt geen energieleverancier (zoals Essent, Nuon, Oxxio of Eneco) aan te pas. Netbeheerder Enexis vervult in dit project alleen de rol van vraagbaak en leverancier/installateur van 40 slimme meters, die aan de huishoudens ter beschikking worden gesteld.

U kunt zich hier opgeven voor het project