FAQ

Home » FAQ

Veel gestelde vragen

Hoe zit het met de veiligheid van mijn energie- en privégegevens?
Bij de start van het project zullen we allereerst van u schriftelijke toestemming vragen om:
• de slimme meter te (laten) installeren;
• het uitleeskastje te (laten) installeren;
• uw energieverbruiksgegevens te mogen uitlezen en analyseren;
• algemene kenmerken over uw huishouden te mogen koppelen aan uw energiegegevens;
• energie- en huishoudgegevens (uiteraard anoniem) te mogen verwerken in onderzoek.

Uw gegevens zijn vervolgens in goede handen. De partijen die meedoen aan dit project hanteren veiligheidsvoorschriften, zijn gebonden aan onderzoeksprotocollen en voorzien u waar nodig van gebruiksnamen en wachtwoorden. Partijen die met name uw gegevens gaan gebruiken zijn de onderzoeksleider van Hanzehogeschool Groningen (www.hanze.nl/home/Onderzoek/Kennisportal/Kenniscentra/Energie+Kennis+Centrum), de databasemanager van Target Holding (www.target-holding.nl) en de manager van één van de volgende, in energiemanagementsystemen gespecialiseerde bedrijven: Metsens (www.metsens.nl), EnerGQ (www.energq.com), iNRG (www.i-nrg.com) .

De projectleider van “1000 slimme huishoudens” is in dienst van de Hanzehogeschool Groningen (dus niet van een commerciële partij) en het project heeft een Stuurgroep met als voorzitter de Gemeente Groningen en één van de leden een vertegenwoordiging van uw woningcorporatie. U kunt er dus van op aan, dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt

Zijn mijn energiegegevens beschermd als ik een slimme meter in mijn huis heb?
Ja. Alle data die worden uitgelezen zijn versleuteld en daarmee optimaal beschermd tegen “hackers”.

Het project waar u aan meedoet leest gegevens uit via uw “privé-uitgang” (in vaktermen: de P1-poort). De gegevens zijn dan continu uitleesbaar via het ernaast geplaatste kastje (in vaktermen: de gateway). Uw gegevens (zowel over energieverbruik als van uw huishouden) zijn beschermd en daarvoor is het bedrijf dat ze uitleest en opslaat (zoals gezegd één van de drie hierboven genoemde) gebonden aan hetzij een overheidslicentie, hetzij hun eigen algemene voorwaarden (op verzoek op te vragen).

In dit project hoeft de meteruitgang naar Enexis/energieleverancier (in vaktermen: de P3-poort) niet per se open te worden gesteld. Het màg wel; als u automatische meteruitlezing en 6 maal per jaar een verbruiks- en kostenoverzicht wenst. Ook in dat geval zijn er allerlei wettelijke en technische waarborgen dat onbevoegden geen misbruik kunnen maken van uw gegevens .

Gegevens zullen ook worden verwerkt in een aparte database om ze te kunnen koppelen aan onderzoeksgegevens. Ook de beheerder hiervan (Target Holding) is gebonden aan hun eigen algemene voorwaarden (zie hun website). En de onderzoeksleider (Hanzehogeschool) hanteert een onderzoeksprotocol met waarborgen omtrent privacy.
Al met al: U hoeft dus bv. niet bang te zijn dat criminelen gaan inbreken omdat ze aan uw energieverbruiksgegevens zouden kunnen zien dat u niet thuis bent.

Zijn mijn privégegevens beschermd ?
Ja. Uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens zijn alleen bekend bij de beheerder van het kastje en die is zoals gezegd gebonden om dit op een vertrouwde manier te mogen doen. Gegevens zullen ook worden verwerkt in een aparte database om ze te kunnen koppelen aan onderzoeksgegevens. Ook de beheerder hiervan is zoals gezegd gebonden aan hun eigen voorwaarden. Uw privégegevens zullen nooit herkenbaar gemaakt worden aan “onbevoegden”, zoals andere huishoudens of in een rapport. Onderzoeksgegevens zullen nooit worden gepubliceerd als ze herleidbaar zijn naar een individueel huishouden.

Hoe verloopt de plaatsing van een slimme meter?
Uw netbeheerder, Enexis, maakt de planning. U hoort dus vanzelf wanneer Enexis in uw huis de energiemeters komt vervangen.
Hoe lang duurt de plaatsing van de slimme meter?
In de meeste gevallen gaat het om de vervanging van zowel een elektriciteit- als gasmeter. De gemiddelde duur voor de vervanging van beide energiemeters is 1 uur. Hangt bijvoorbeeld de gasmeter ver weg? Dan kan het zijn dat het langer duurt.
Wat moet ik voorbereiden voor de plaatsing van de slimme meter?
Zorg dat u thuis bent om de monteur binnen te laten. En zorg dat de meterkast en de meters
goed bereikbaar zijn voor de monteur.
Wie plaatst de slimme meter?
Een installateur plaatst de slimme meters in opdracht van Enexis. De monteur heeft
een legitimatiebewijs bij zich. Hierop staat zijn naam, pasfoto en de naam van het bedrijf.
Vraag in verband met uw veiligheid naar het legitimatiebewijs van de monteur.
Heb ik energie gedurende de vervanging van de energiemeters?
Nee, uw stroom en gas worden afgesloten tijdens de vervanging. Een vervanging duurt
ongeveer 1 uur.
Wat gebeurt er met de meterstanden bij de wisseling van de meters?
Bij de meterwisseling noteert de monteur de meterstanden. Hij noteert de meterstand van de
oude én de nieuwe meter. U tekent voor de meterstanden en ontvangt hiervan een bewijs. Let
op: Bewaar dit bewijs goed tot de eerste energierekening van uw energieleverancier waar deze als meterstand op staat.
Controleer op de rekening of de meterstanden kloppen.
Niet alle nieuwe meters beginnen vanaf meterstand 0. Sommige meters zijn namelijk getest
op nauwkeurigheid. U betaalt niet voor dit verbruik, omdat u bij de plaatsing tekent voor de
beginstand die dan op de meter staat.
Komen mijn gegevens bij mijn energieleverancier terecht?
Afgezien van de oude en nieuwe meterstanden en eventueel tussentijdse verbruiksgegevens (6x per jaar) indien u de uitgang naar Enexis/energieleverancier openstelt, komen er geen gebruiksgegevens bij uw energieleverancier terecht. Dit project is juist opgezet buiten energieleveranciers om! Alleen uzelf en de genoemde partijen waaraan u toestemming geeft beschikken over uw gegevens.
Wat gebeurt er met mijn oude meter(s)?
Uw oude energiemeters worden door de monteur meegenomen. Deze wordt op een
milieuvriendelijke manier verwerkt.
Hebt u vragen of klachten over de plaatsing van de slimme meter?
Dan kunt u het beste terecht bij Enexis. Uw netbeheerder is namelijk verantwoordelijk voor de plaatsing, het beheer en onderhoud van uw energiemeters. Naar aanleiding van uw vraag of klacht kan de netbeheerder naar een oplossing zoeken.
Hoe verloopt de plaatsing van het kastje dat de gegevens continu uitleest?
Het bedrijf dat het kastje beheert probeert de planning voor de installatie te laten aansluiten bij die van (de installateur van) Enexis. Op die manier hoeft u niet tweemaal beschikbaar te zijn voor plaatsing van de meetapparatuur. Mocht dit niet lukken, dan kan het ook zijn dat het kastje per post wordt bezorgd en u met een handleiding zelf het kastje ophangt en aansluit.
Het uitleeskastje heeft twee stekkers. De ene komt in de slimme meter (“P1-poort”) en de andere in de router van uw internetaansluiting. Via uw internetaansluiting kan het bedrijf op afstand uw energieverbruiksgegevens uitlezen. Dit kunt u vervolgens weer inzien via een beveiligde toegang tot de website van het bedrijf.
Het bedrijf is wel verantwoordelijk voor het uitlezen van de slimme meter, maar niet voor de communicatie van uw router met het internet. Indien er uitleesproblemen ontstaan is het zaak goed na te gaan waar eventuele storingen aan te wijten zijn.
Moet mijn meterkast aan bepaalde voorwaarden voldoen?
Ja, het bedrijf dat het kastje naast de slimme meter installeert gaat ervan uit, dat er in uw meterkast fysiek plaats is voor:
• de slimme meter
• het uitleeskastje
• uw internet-router
• een extra stopcontact (voor het uitleeskastje)
Kan ik meedoen als ik geen internetaansluiting heb?
Nee, u kunt helaas niet meedoen aan dit project. In dit project doen huishoudens mee die minimaal beschikken over een internetaansluiting en een computer (bv. PC, laptop of tablet).
Kan ik meedoen als ik al een slimme meter heb?
Nee, u kunt u helaas niet meedoen aan dit project. In dit project doen huishoudens mee die voor het eerst in aanraking komen met de slimme energiemeter.
Kan ik meedoen als ik al een energieverbruiksmeter (zoals een Wattcher, bespaarcheck, Quby, Plugwise, E-manager, Toon, E-inzicht) heb?
Nee, u kunt u helaas niet meedoen aan dit project. In dit project doen huishoudens mee die voor het eerst in aanraking komen met een energieverbruiksmeter