“1000 slimme huishoudens”, huishoudens besparen energie!

Een aantal organisaties in de gemeente Groningen (Gemeente, Hanzehogeschool Groningen, Target en een vijftal Woningcorporaties) heeft een project opgezet rondom slimme energiemeters, met als doel huishoudens energie te laten besparen. Om dit doel te bereiken is het nodig dat regionale mkb-bedrijven een toepassing ontwikkelen waarmee huishoudens (huurders) zo veel mogelijk energie kunnen besparen. Voorts is wetenschappelijk onderzoek nodig, gericht op het vergelijken van de verschillende toepassingen die de mkb-ers ontwerpen (qua bruikbaarheid en qua effect bij de huishoudens).

De gemeente Groningen heeft in 2011 het initiatief genomen tot dit project op grond van het beleidsprogramma “Groningen geeft Energie” onder het kopje “1000 slimme meters”. De gemeente is bereid dit project mogelijk te maken door haar netwerk in te zetten en door te zorgen voor mede-financiering. De andere participanten dragen bij in uren en materiaal. Zo gaan drie regionale mkb-ers een toepassing ontwikkelen en beschikbaar stellen die het energieverbruik via de slimme meter uitleest en analyseert. De vijf Groninger woningcorporaties zetten hun contacten met huurders in om medewerking te vragen bij het testen van deze toepassingen. Target beheert de database met alle gegevens. Enexis stelt de komende periode 40 slimme meters beschikbaar. Het projectmanagement en het onderzoek zijn in handen gelegd van het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen.

In de periode februari 2013 – juli 2014 wordt onder 40 huishoudens de test- en ontwikkelfase gehouden. Daarbij krijgen 30 huurders een slimme meter en een technologische toepassing (de “experimentele groep”) en 10 huurders alleen een slimme meter (de “controlegroep”). En waarom heet het project “1000 slimme huishoudens”? Dat is omdat na de testfase een toepassingsfase gepland is, waarbij de uitrol van slimme meters en (de als beste geteste) technologische toepassing vergroot wordt tot (ongeveer) 1000 huishoudens. We eindigen dus in de loop van 2014 “groot”, maar beginnen eerst relatief “klein”.